Logo Apollo Praktijk 2015.png

WISC-V

 

 

Download hieronder allerlei praktisch bruikbare WISC-V. Onderaan deze pagina vindt u ook nog WISC-III bestanden, omdat deze met kritisch gezond verstand soms ook deels kunnen worden toegepast op de WISC-V. Uiteraard neemt u in de praktijk geen WISC-III meer af.

 

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de gratis digitale Nieuwsbrief over intelligentie bij K&J (laatste edities: 2022-1, 2019-2, 2019-1, 2018-1, 2017-3, 2017-2 en 2017-1). Met de Nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de nieuwste updates van toepasbare bestanden, vakinhoudelijke ontwikkelingen, cursusdata en nog veel meer. Mailadressen die foutmeldingen geven, kunnen worden verwijderd. Apollo Praktijk gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees hierover in de Privacyverklaring.

PhotoFunia-1574560578.jpg

 

 

Hoogbegaafdheid: artikelen over intelligentietests bij HB-populatie en vergelijking WISC-V en RAKIT-2

In het septembernummer 2019 van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek schreef collega Geke Maes (orthopedagoog bij Gekend Talent) het artikel: Intelligentieonderzoek bij vermoedelijk meer- en hoogbegaafde kinderen. O.a. de RAKIT-2, WISC-V en KIQT+ passeren de revue en worden besproken op hun waarde en beperkingen bij deze doelgroep.

In het novembernummer 2019 van Talent een interessant artikel over scoreverschillen tussen de WISC-V en RAKIT-2. Lees het artikel Meten is geen weten - grote verschillen tussen uitslagen van intelligentietests, wat verslag doet van het masteronderzoek van Judith Kertai, incl. reacties van hoogleraren en testuitgever Pearson.

 

 

IQ-classificatie

In het meinummer van De Psycholoog van 2002 schreven COTAN-leden Wilma Resing en Jan Blok een artikel met een voorstel voor een eenduidig systeem wat betreft de classificatie van IQ-scores. Inmiddels is hun indeling in Nederland vrij algemeen geaccepteerd. Het NIP adviseert deze indeling aan te houden en ook de WISC-III handleiding heeft het overgenomen. Download hun artikel met de onderbouwing voor deze indeling. Later dat jaar kwam er een reactie op deze indeling van collega’s Jan Geelhoed en Max Güldner, die enkele aanpassingen voorstelden. En vervolgens reageerden Resing & Blok daar weer op. Download hier de reactie van Geelhoed & Güldner en het antwoord van Resing & Blok.

Sinds de introductie van de WISC-V is er een andere indeling bijgekomen (Ruiter e.a., 2017), ook Resing heeft een update op haar indelingen toegepast (2015 en 2021). Ik adviseer om in ieder geval aan te haken bij 1 van de 3 ‘leading’ indelingen van dit moment: Resing (2015 of 2021) of Ruiter e.a. (2017). Zelf heb ik een voorkeur voor Resing (2015), die vrijwel identiek is aan Resing & Blok (2002). Voor meer info, zie de Nieuwsbrieven van 2018/2019/2022.

 

 

Medicatiegebruik rondom IQ-onderzoek en invloed op de uitslag

Sommige kinderen gebruiken medicijnen die invloed kunnen hebben op de IQ-meting. Wat is wijsheid in zo’n geval en wie heeft dan welke verantwoordelijkheid? Wat zijn overwegingen om een middel te laten staken en wanneer ligt het juist voor de hand om het medicijn te laten continueren? En wat is eigenlijk bekend over de invloed van het bekende ADHD-medicijn methylfenidaat (Ritalin, Concerta, Medikinet, Equasym) op je IQ? In dit artikel worden deze vragen beantwoord en krijgt de lezer overwegingen aangereikt die in de praktijk kunnen helpen bij het bepalen van het beleid.

 

 

 

PhotoFunia-1574561057.jpgOogcontact kost hersencapaciteit: let op bij Cijferreeksen

Onderzoek van Kajimura et al. (2016) laat zien dat oogcontact hersencapaciteit kost en het afwenden van de blik functioneel kan zijn om beter te kunnen nadenken. Als we ons cognitief hard moeten inspannen, kijken we niet voor niets vaak weg en gaan we even ‘uit het contact’.

Hoewel testinstructies er met geen woord over reppen, hebben de meeste collega’s de gewoonte ontwikkeld om bij taken die een extra intensief beroep doen op concentratie en (werk)geheugen (denk aan de 15-Woorden Test en subtests als WISC-III/WISC-V Cijferreeksen en WAIS-IV/WISC-V Cijfers en Letters Nazeggen, waarbij we meten wat de maximale capaciteit is en wanneer ‘de ballon knapt’) oogcontact nog meer en vooral ook bewuster te vermijden. Zowel tijdens het oplezen van de reeksen als bij het aanhoren van de antwoorden, gaat onze blik opvallend vaak omlaag naar het antwoordformulier en proberen we ons even stil, bewegingloos en onzichtbaar te houden. Waarom? Omdat we gelukkig intuïtief al aanvoelden dat oogcontact interfereert tijdens dergelijke cognitief inspannende taken en we geen parallel en afleidend contactueel en cognitief appèl willen doen. Kijk onder ‘Nieuws’ (bericht 19-02-2017) voor een uitgebreidere beschrijving.

 

 

 

Plaatjesreeksen WISC-V: Tabel Processcores (versie november 2019)

In de WISC-V handleidingen kon ik geen tabel/overzicht vinden om bij subtest Plaatjesreeksen snel de processcores (LPRs en LPRr) te kunnen bepalen. Na een aantal afnames waarbij ik achteraf zat te bladeren in het stimulusboek om de LPRr op te zoeken, dacht ik: ‘Dit moet makkelijker kunnen’. Na een inventarisatierondje onder collega’s bleken meer mensen een dergelijk overzicht te missen, reden om zelf een dergelijke WISC-V Tabel Processcores Plaatjesreeksen te maken en met u te delen.

 

 

Scorehulp 1.19 (update november 2022)

De IQ Scorehulp Kaldenbach 1.19 is een Microsoft Excelbestand dat u helpt om snel en foutloos alle gangbare intelligentietests te scoren en analyseren. De hiërarchische analysemethode van Kaldenbach is hierin veelal leidend, hoewel deze voor de WISC-V en WPPSI-IV vanwege de indexstructuur grotendeels is losgelaten. Download de IQ Scorehulp via de rechtermuisknop en kies 'Doel/koppeling opslaan als'. De IQ Scorehulp biedt de meest uitgebreide mogelijkheden voor de WISC-V en WPPSI-IV, maar ook de WAIS-IV, WPPSI-III, WISC-III, KAIT, WNV, SON-R 6-40, SON-R 2-8 en RAKIT-2 zitten erin. Helemaal gratis beschikbaar, onbeperkt te gebruiken, geen dataverzameling, cookies of andere addertjes onder het gras. Bekijk onderstaande tutorial op YouTube, zodat u zeker weet dat u de IQ Scorehulp verantwoord toepast en geen mogelijkheden onbenut laat.

 

 

Gebruikt u de Scorehulp voor de WISC-V? Lees dan de Nieuwsbrief 2019-2 (punt 1), waarin uitgebreid wordt toegelicht hoe u de Scorehulp verantwoord kunt gebruiken en welke overwegingen van belang zijn. Lees in de Scorehulp zelf ook de tekstkaders en de opmerkingen (‘rode driehoekjes’).

 

Bent u nog niet bekend met de genoemde hiërarchische analysemethode, waarbij de IQ Scorehulp een hulpmiddel is? Lees het basisartikel (2006) en vervolgartikel (2007) hierover. Onder 'Publicaties' vindt u nog drie artikelen uit 2012 die specifieke vragen rondom de WISC behandelen en veelal ook actueel zijn voor andere intelligentietests.

 

Om te voorkomen dat u uw Scorehulp bronbestand overschrijft of cliëntgegevens door elkaar haalt, wordt u dringend geadviseerd na het downloaden van de Scorehulp via Eigenschappen (rechtermuisknop) te controleren of het bestand na downloaden nog een vinkje bij ‘Alleen-lezen’ heeft staan en dit anders direct te herstellen. De Scorehulp opent in werkblad ‘Testleeftijd’. Onderaan kunt u altijd zien staan of u in een lege Scorehulp werkt. Via werkblad ‘Info’ kunt u zien welke veranderingen er zijn aangebracht t.o.v. eerdere versies.

 

Indien u problemen ervaart met de Scorehulp en bijv. bij het openen een wachtwoordverzoek of foutmelding krijgt, dan kan dit meerdere oorzaken hebben. Lees Hulp bij problemen voor veelvoorkomende verklaringen en oplossingen. De Scorehulp werkt alleen goed in Microsoft Excel (2007 en latere versies). Bij eerdere Excel-versies of andere applicaties (bijv. Google Sheets als onderdeel van Google Workspace of OpenOffice) gaan een deel van de functionaliteit en lay-out verloren en loopt de betrouwbaarheid van de uitkomsten risico.

 

 

PhotoFunia-1574561637.jpgScorehulp met uw eigen logo op iedere printpagina?

Als u met de Scorehulp werkt, zult u deze in het dossier bewaren (papieren prints of digitaal in het EPD). Regelmatig worden Scorehulp prints ook extern verspreid, bijv. aan opdrachtgevers, verwijzers, collega-instellingen, scholen, indicatieorganen en cliënten. Sommige collega’s voegen ook een uidraai als bijlage aan het rapport toe. Het is dan prettig als op deze prints het logo van uw instelling/praktijk weergegeven wordt. Zo is voor iedereen in één oogopslag helder waar het onderzoek is gedaan en zijn de prints voorzien van uw 'visitekaartje', waarmee u zich extern profileert.

Wilt u een Scorehulp op maat met daarin uw logo boven of onderaan iedere print? Bekijk het voorbeeld, vul het aanvraagformulier in en ontvang voor een bijdrage van nog geen twee tientjes (€19,95) de meest recente Scorehulp met prints van uw eigen logo.

 

 

 

Taakkaarten WISC-V (versie maart 2023)

We kennen allemaal testsessies, waarbij er wat extra moeite en creativiteit van ons gevraagd wordt om een kind door de testochtend te loodsen. Download hier de gratis en printbare WISC-V Taakkaarten. Dit zijn thematische ‘taakkaarten’, die u vooral bij kinderen in de basisschoolleeftijd (of jongeren die op een jonger niveau functioneren) als hulpmiddel kunt gebruikt tijdens de afname van de WISC-V. De Taakkaarten kunnen zowel structurerend als stimulerend worden ingezet. Enerzijds geven ze overzicht over het aantal testonderdelen en ze laten het kind ook tussendoor telkens zien hoever jullie zijn. Vergelijk dit met het principe van een afstreepkalender of spaarkaart. Anderzijds kunnen de Taakkaarten motiverend werken om het kind taakgericht te houden. Mijn ervaring is dat veel kinderen het ook gewoon leuk of grappig vinden, ook pubers. Lees de toelichting op de eerste pagina en bekijk de WISC-V Taakkaarten met als thema’s: Cartoons, Dieren, M&M’s, Minions, Paarden, Prinsessen, Smileys, Sport, Treinen en Voetbal. Hieronder enkele voorbeelden ter illustratie. Bij alle Taakkaarten kunt u kiezen voor een variant met en zonder achtergrondafbeelding. De Taakkaart Smileys is het meest prikkelarm. Ik ben benieuwd naar uw ervaringen!

 

Taakkaart Dieren.pngTaakkaart M&M's.png

 

 

Test-hertestverschillen bij intelligentieonderzoek

Iedere psychodiagnost kent het: je hebt een IQ-test gedaan en de uitslag laat een behoorlijk verschil zien met een eerdere meting. Welke meting heeft dan ‘gelijk’? Is een daling of stijging van de intelligentie eigenlijk wel mogelijk? Was een IQ niet een stabiele en zelfs biologisch verankerde maat? In dit artikel wordt het algemene beeld van stabiliteit van IQ-scores genuanceerd en wordt stilgestaan bij verklaringen voor verschillen.

 

 

 

WISC-III

 

 

Beslisboom WISC-III (2017)

De WISC-III Beslisboom 2017 is een grafische weergave van een stappenplan volgens de hiërarchische analysemethode, beschreven in de 2006-2007 artikelen onder ‘Publicaties’. Ten opzichte van de 2012-versie zijn voetnoten 4 t/m 6 toegevoegd met uitgebreide en relevante toelichtingen. Verder is een extra pijl toegevoegd vanuit het kader met voetnoot 6 naar de groene box, die het belang van de klinische blik banedrukt. Net als bij de 2012-editie, is er ook nu weer een Engelstalige versie beschikbaar, de WISC-III Decision Tree 2017. This Decision Tree can be regarded as a tool to facilitate WISC-III analysis in a structured way, according to the hierarchical method of analysis for the WISC-III, as described in Kaldenbach (2006/2007, see ‘Publicaties’). De Engelse vertaling is tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling 'Clinical Neuropsychology' van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Hun theoretisch mastercurriculum is geheel in het Engels, waardoor zij een selectie aan internationale studenten aantrekken. Aan de WISC-III Decision Tree werkten Wendy van Bohemen (docent Clinical Neuropsychology) en collega Diana P. Smidts (UD Child Neuropsychology) mee.

 

 

Discrepanties WISC-III IQ's: hoe vaak komen bepaalde verschillen eigenlijk voor?

Wilt u weten hoe vaak bepaalde verschillen tussen schaal- of factor-IQ's voorkomen? In een tabel van de uitgever kunt u dit voor alle WISC-III IQ-combinaties opzoeken. Kijk wel goed hoe u deze cumulatieve tabel moet lezen en verwar het niet met de bepaling of een verschil significant is (is het verschil 'toevallig' of niet?). U ziet hierin bijvoorbeeld dat een VIQ-PIQ verschil van 18 punten of meer voorkomt bij 20% van de kinderen uit de steekproef (0.20). En nog 1 op de 10 kinderen (0.10) had een PO-VS discrepantie van minimaal 29 punten. De tabel is volgens de uitgever van toepassing op de meest recente WISC-III normering (handleiding 2005).

 

 

Kaufman-profielen

Download hier informatie over de Kaufman-profielen (ACID/RISC/SCAD profielen bij kinderen met leerproblemen, leerstoornissen en ADHD.

 

 

Onvolledige Tekeningen WISC-III: baditem

Onder sommige vakgenoten heerst onduidelijkheid of het antwoord in de WISC-III handleiding bij het item met het ligbad wel het (enige) goede antwoord is. Lees hier wat contact met een badkamerspecialist hierover opleverde en de conclusie m.b.t. het scoren van dit item.

 

 

Profielhypothesen WISC-III (versie juli 2017)

In de WISC-III Profielhypothesen staan tientallen subtest combinaties met allerlei diagnostische hypothesen. Ook verschillen tussen de IQ-scores (zowel de schalen als de factoren) worden van mogelijke betekenis voorzien. Gebruik dit document om uw klinische blik te ondersteunen. Voor zover het vergelijkbare subtests betreft die ook in andere Wechslertests voorkomen, is dit bestand ook toepasbaar voor de WAIS-IV, WISC-V en WPPSI-III. Achterin het document vindt u allerlei mogelijke verklaringen voor het scenario waarin het kind niet scoort conform zijn capaciteiten of niveau van functioneren. T.o.v. de 2013-versie zijn er een aantal aanvullingen en nuances aangebracht. T.o.v. de juni 2017-versie is er op blz. 6 enkel een <-teken gecorrigeerd (bij combinatie is de correcte formulering van een hypothese: ‘OT>PO/FL: Een zwakke fijne motoriek’)

 

 

TIQ buiten het VIQ-PIQ bereik, hoe kan dat?

Een artikel waarin wordt uitgelegd hoe het kan dat een WISC-III TIQ soms buiten het bereik van het VIQ-PIQ ligt. De argumenten gaan ook op voor andere IQ-tests zoals onder meer de WAIS-III, maar bij de WPPSI-III past de aanvulling dat het WPPSI-III TIQ niet louter bestaat uit subtests van de verbale en performale schaal (subtest Substitutie zit in het TIQ, maar niet in het VIQ of PIQ; wèl in de factor Verwerkingssnelheid). Voor meer achtergrondinformatie rondom dit artikel, zie ‘Publicaties’.

 

 

Toelichting voor Jeugd (versie juni 2017)

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zelf ook op hoofdlijnen snappen wat er uit het onderzoek gekomen is. In de WISC-III Toelichting voor Jeugd is geprobeerd het taalgebruik simpel te houden. Het is lastig om een exacte leeftijdsgroep te noemen voor wie deze toelichting geschikt is, maar (mede-afhankelijk van het niveau) lijkt het sowieso bruikbaar bij jongeren. Er zullen ook kinderen vanaf ongeveer 10 jaar zijn voor wie deze toelichting op hoofdlijnen te begrijpen is. Hooguit zal voor hen de hoeveelheid tekst wat groot zijn, maar daar kunnen de ouders of u wellicht ook een begeleidende rol in spelen. En wellicht werkt u met ouders voor wie de Toelichting voor Jeugd prettiger is dan de Toelichting voor Ouders.

 

 

Toelichting voor Ouders WISC-III (versie juni 2017)

De WISC-III Toelichting voor Ouders is een bestand dat u kunt meegeven aan de ouders, verzorgers of jongere zelf na bespreking van het onderzoeksverslag in het adviesgesprek. In deze toelichting wordt wat meer uitleg gegeven over wat er nu eigenlijk gemeten is en wat al die getallen in het rapport nu precies betekenen. Ook geschikt voor leerkrachten en collega-hulpverleners.

H5.jpg

 

 

Toelichting Testanalyse WISC-III (versie juli 2015)

Collega Danielle Goedhart heeft een bestand gemaakt dat behulpzaam kan zijn bij het adviesgesprek over het WISC-III onderzoek. In haar WISC-III Toelichting Testanalyse wordt helder op een enkel A4’tje de WISC-III structuur weergegeven, zodat u in het adviesgesprek aan de hand hiervan grafisch geïllustreerd kunt toelichten hoe en op welke niveaus de WISC-III testprestaties zijn geanalyseerd.

 

 

Veelgestelde vragen over intelligentietests

Download hier de NIP-flyer met FAQ’s over IQ-tests.

 

 

WPPSI-III & WISC-III grafieken

Collega Judith Hendriks heeft voor zowel de WPPSI-III als de WISC-III een Excelbestand gemaakt waarin van beide tests een grafiek wordt weergegeven die niet chronologisch is opgebouwd, maar die in één enkele grafiek de subtestscores geclusterd per schaal/factor weergeeft. Een verfrissende invalshoek en wie weet voor u een aanvulling of alternatief op de gangbare grafieken die de afnamevolgorde aanhouden?

 

 

 

 

 

Link gerust naar deze website. Informatie mag echter niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gepubliceerd/overgenomen op andere websites dan www.apollopraktijk.nl of worden aangepast (in welke vorm dan ook) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yaron Kaldenbach. Ook is het niet toegestaan de bronvermelding/auteur weg te laten, waardoor de suggestie kan worden gewekt dat iemand anders de bestanden op deze website heeft ontwikkeld. Voor zover het bestanden betreft waarvan Yaron Kaldenbach het copyright bezit, is het wel toegestaan deze te downloaden en intern op een centrale server/schijf van een instelling te zetten, voor intern gebruik. In dat geval wordt u wel aangeraden regelmatig te checken op de website of er recentere versies zijn verschenen en u kosteloos te abonneren op de Nieuwsbrief via ykaldenbach@hotmail.com. Bij belangrijke updates ontvangt u dan een e-mail. Ook is het toegestaan om de bestanden van Yaron Kaldenbach via e-mail in ongewijzigde vorm verder te verspreiden (als het om grotere groepen geadresseerden gaat, dan graag even vooraf overleg). Los van auteursrechtelijke redenen is het belangrijk dat de kwaliteit van de geboden informatie gewaarborgd blijft en dit kan niet langer worden gegarandeerd als anderen dingen aanpassen. Door één centraal podium te houden waar de informatie wordt gedeeld (deze website), kan iedereen erop vertrouwen dat men hier de meest recente versies vindt waarin verbeteringen t.a.v. evt. eerdere versies zijn aangebracht.